4 Arti Semasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Semasa memiliki 4 arti.

Semasa berasal dari kata dasar masa.

Semasa adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Semasa memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga semasa dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti semasa

Semasa

Nomina (kata benda)

  1. Sewaktu
  2. Ketika.
    Contoh: Semasa gurunya keluar, murid yang terlambat datang itu menyelinap ke dalam kelas
  3. Sama masa dengan
  4. Pada ketika yang sama.
    Contoh: Kakeknya hidup semasa dengan pujangga terkenal itu

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata semasa adalah sewaktu. Arti lainnya dari semasa adalah ketika. Contoh: Semasa gurunya keluar, murid yang terlambat datang itu menyelinap ke dalam kelas.

Terkait