3 Arti Sembung Lelaki di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sembung lelaki berasal dari kata dasar sembung.

arti sembung lelaki

Sembung Lelaki

  1. Terna, tinggi 1 m, pucuk tumbuhan dimakan sebagai sayur
  2. Lumai hutan
  3. Blumea lacera

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sembung lelaki adalah terna, tinggi 1 m, pucuk tumbuhan dimakan sebagai sayur. Arti lainnya dari sembung lelaki adalah lumai hutan.

Terkait