3 Arti Bertimpa-Timpa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Bertimpa-timpa memiliki 3 arti.

Bertimpa-timpa berasal dari kata dasar timpa.

Bertimpa-timpa adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Bertimpa-timpa memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bertimpa-timpa dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti bertimpa-timpa

Bertimpa-Timpa

Verba (kata kerja)

  1. Lempar-melempar hingga kena.
    Contoh: Bertimpa-timpa bola
  2. Bertindih-tindih (banyak sekali)
  3. (datang, masuk) berturut-turut banyak (sering sekali).
    Contoh: Bertimpa-timpa surat datang, pesanan dari mana-mana bertimpa-timpa masuk ke kantor kami

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bertimpa-timpa adalah lempar-melempar hingga kena. Contoh: Bertimpa-timpa bola. Arti lainnya dari bertimpa-timpa adalah bertindih-tindih (banyak sekali).

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik