Arti Derana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Derana memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga derana dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Derana termasuk dalam ragam bahasa arkais.

arti derana

Derana

Tahan dan tabah menderita sesuatu (tidak lekas patah hati, putus asa, dan sebagainya).

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata derana adalah tahan dan tabah menderita sesuatu (tidak lekas patah hati, putus asa, dan sebagainya). Derana memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga derana dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Terkait