4 Arti Kata Kesamaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesamaran memiliki 4 arti.

Kesamaran berasal dari kata dasar samar.

Kesamaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari kesamaran dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan kesamaran dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Kesamaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kesamaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kesamaran

Kesamaran

Nomina (kata benda)

  1. Kegelapan.
    Contoh: Perahu itu muncul dari balik kesamaran senja
  2. Perihal samar
  3. Ketidakjelasan
  4. Ketidakterangan.
    Contoh: Kesusastraan lama banyak mengandung kesamaran maksud sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsiran

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kesamaran adalah kegelapan. Contoh: Perahu itu muncul dari balik kesamaran senja. Arti lainnya dari kesamaran adalah perihal samar.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik