7 Arti Mengulurkan Tangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mengulurkan tangan memiliki 7 arti.

Mengulurkan tangan berasal dari kata dasar tangan.

Arti dari mengulurkan tangan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan mengulurkan tangan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.

Mengulurkan tangan berasal dari kata dasar mengulurkan.

Mengulurkan tangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

arti mengulurkan tangan

Mengulurkan Tangan

  1. Menganjurkan tangan ke muka (mengajak bersalaman dan sebagainya)
  2. Memberikan pertolongan atau bantuan
  3. Hendak memberi bantuan
  4. Hendak mengajak bersahabat
  5. Ikut menyelesaikan persoalan
  6. Ikut mencampuri urusan orang
  7. Turun tangan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mengulurkan tangan adalah menganjurkan tangan ke muka (mengajak bersalaman dan sebagainya). Arti lainnya dari mengulurkan tangan adalah memberikan pertolongan atau bantuan.

Terkait