6 Arti Kata Peringatan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peringatan memiliki 6 arti.

Peringatan berasal dari kata dasar ingat.

Peringatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Peringatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peringatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti peringatan

Peringatan

Nomina (kata benda)

 1. Nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan.
  Contoh: Ia telah mendapat peringatan dari kawan-kawannya, gurunya, dan sebagainya
 2. Catatan.
  Contoh: Lihat buku peringatanmu
 3. Ingatan
 4. Hal memperingati (mengenang dan sebagainya).
  Contoh: Peringatan hari kartini
 5. Kenang-kenangan
 6. Sesuatu yang dipakai untuk memperingati.
  Contoh: Tugu peringatan

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peringatan adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan. Contoh: Ia telah mendapat peringatan dari kawan-kawannya, gurunya, dan sebagainya. Arti lainnya dari peringatan adalah catatan. Contoh: Lihat buku peringatanmu.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik