3 Arti Harta Gana Gini di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Harta gana gini memilik 4 arti.

Arti-arti harta gana gini berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan harta gana gini.

arti harta gana gini

Harta Gana Gini

  1. Bandasrayan
  2. Seguna sekaya
  3. Suarang

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti harta gana gini adalah bandasrayan. Arti lainnya dari harta gana gini adalah seguna sekaya.

Terkait