6 Arti Kucing-Kucingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kucing-kucingan memiliki 6 arti.

Kucing-kucingan berasal dari kata dasar kucing.

Kucing-kucingan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Kucing-kucingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kucing-kucingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan verba atau kata kerja sehingga kucing-kucingan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti kucing-kucingan

Kucing-Kucingan

Nomina (kata benda)

  1. Kucing-kucing
  2. Mainan (boneka) yang menyerupai kucing
  3. Bukan kucing sebenarnya
  4. Kucing tiruan

Verba (kata kerja)

  1. Berlaku (bersifat) seperti kucing (satu pihak mengejar, pihak lain bersembunyi, apabila si pengejar sedang lengah, yang dikejar muncul dan berkeliaran untuk kemudian bersembunyi kembali).
    Contoh: Para pengemudi becak tersebut kucing-kucingan dengan polisi lalu lintas
  2. Main sembunyi-sembunyian (tentang permainan anak-anak)

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kucing-kucingan adalah kucing-kucing. Arti lainnya dari kucing-kucingan adalah mainan (boneka) yang menyerupai kucing.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik