Arti Perintah Harian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perintah harian berasal dari kata dasar perintah.

arti perintah harian

Perintah Harian

Maklumat panglima kepada pasukannya.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perintah harian adalah maklumat panglima kepada pasukannya.

Terkait