2 Arti Sekurang-Kurangnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sekurang-kurangnya berasal dari kata dasar kurang.

Sekurang-kurangnya memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga sekurang-kurangnya dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

arti sekurang-kurangnya

Sekurang-Kurangnya

  1. Setidak-tidaknya
  2. Serendah-rendahnya.
    Contoh: Sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sekurang-kurangnya adalah setidak-tidaknya. Arti lainnya dari sekurang-kurangnya adalah serendah-rendahnya. Contoh: Sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah atas.

Terkait