3 Arti Keramaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Keramaian memiliki 3 arti.

Keramaian berasal dari kata dasar ramai.

Keramaian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Keramaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keramaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti keramaian

Keramaian

Nomina (kata benda)

  1. Tontonan (perayaan dan sebagainya).
    Contoh: Untuk memperingati hari kemerdekaan, kita adakan keramaian di setiap tempat
  2. Hal ramai
  3. Keadaan ramai.
    Contoh: Keramaian penonton di gedung sandiwara itu kadang-kadang mengganggu ketenteraman masyarakat

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keramaian adalah tontonan (perayaan dan sebagainya). Contoh: Untuk memperingati hari kemerdekaan, kita adakan keramaian di setiap tempat. Arti lainnya dari keramaian adalah hal ramai.

Terkait